درآمدی بر اتحاد ملی و انسجام اسلامی
46 بازدید
ناشر: معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی
نقش: محقق
سال نشر: 1386
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
نامگذاری سال 1386 به اتحاد ملی و انسجام اسلامی مستلزم شناخت بیشتر این بحث از نظر قرآن و روایات می بود تا مجاری قانون گذاری و اجرایی کشور بهتر بتوانند راهکارهای رسیدن به این اتحاد ملی و انسجام اسلامی را بدست آورده و اجرایی کنند.