جوانان و امید به آینده
43 بازدید
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی عوامل ایجاد امید به آینده در جوانان با نگاهی بر آیات، روایات و سخنان مقام معظم رهبری