چرا بجای توسل به خدا به امامان متوسل می شویم؟
38 بازدید
محل نشر: در اختیار پژوهشکده باقرالعلوم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی دلائل مشروعیت توسل از نگاه آیات و روایات و نیز پرداختن به شبهات توسل و رد تمام شبهات