سیره امنیتی امیرالمومنین علیه السلام
35 بازدید
محل نشر: در اختیار پژوهشکده باقرالعلوم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی روشهای ایجاد امنیت در کشور در سیره امیرالمومنین علیه السلام