مهرورزی در سیره امیرالمؤمنین علیه السلام
40 بازدید
محل نشر: در اختیار پژوهشکده باقرالعلوم
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
بررسی مهرورزی های امیرالمومنین خصوصا در مدت 5 سال حکومت، مهرورزی در برابر دوستان و دشمنان