نقش مالک اشتر در حکومت امیرالمومنین علیه السلام
37 بازدید
محل نشر: همایش مالک اشتر نخعی- دانشگاه مالک اشتر تهران- زمستان1387
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی